Bruk av Low-E på stålbygg, container, fjøs og stall

Anbefalte produkter

Monteringsbeskrivelse

Container med innervegger, Low-E trimmet, vanlig spesialtape

Vi har selv en 45’ container som vi har isolert med Low-E trimmet, se bildeserie med kommentarer her. Vi lagde et reisverk av 48mmx48mm (2’’x 2’’) og strakk Low-E trimmet på dette, stiftet fast med en stiftemaskin, tapet skjøter med spesialtapen, lektet ut med 11 x 36mm lekt og slo på OSB- Plater som vi malte. Vi bruker containeren til å strekke ut Low-E produkter og fyrer denne med en panelovn. Ikke problem å holde 20*c inne om vinteren selv om inngangsdøren er en gissen ståldør.

Container

Vi har selv innredet en 45’ Highcube palletwide container, (se billedserie) som vi bruker til pakking av Low-E isolasjon. Vi kjøpte 2 brukte ståldører og satte dem inni siden av containeren. Den er isolert over det hele, vegger, gulv og tak med 4LFLT Low-E som er dampsperre samtidig som den isolerer. Som det fremgår av billedserien laget vi et stenderverk som vi strakk Low-E på innsiden av. Så lektet vi ut med 11 x 36 mm lekter og OSB-plater for å få optimal effekt. Vi har ingen kuldebro eller kondens. En enklere måte å isolere containeren på er å lime Low-E rett på stålet. Det gir også god virkning, men selvsagt er isolasjonen litt sårbar. Man kan velge å la Low-E følge korrugeringene i containeren ut og inn, eller bare strekke den rett. Å strekke den rett gir nok den beste effekten siden det blir mye stillestående luft i lommene langs veggene, men igjen er isolasjonen mer sårbar. Sår kan lappes med vår spesialtape. Gulv kan også isoleres ved å legge Low-E rett på gulvet i containeren og legge plate rett oppå, det gir litt redusert effekt, men isolerer allikevel bra. Det beste er å fore opp som vi gjorde i vår container.

Rett på stålet, Low-E trimmet, vanlig spesialtape

Selvsagt kan du isolere en container enklere, ved kun å lime Low-E trimmet på innsiden av stålet. Isolasjonen er selvsagt litt mere utsatt for skader på denne måten, men du får god effekt med lite jobb.  Du velger om du vil strekke Low-E rett over det hele eller følge korrugeringene i platene. Litt mer effekt hvis du strekker rett for da blir det stillestående luft mange steder som isolerer godt. Litt sårbar isolasjon som kan tapes med spesialtapen om det går hull. Skjøter tapes med spesialtapen. Gulvet kan være vanskelig å isolere om du ikke kan komme under containeren. Kan du det stekkes Low-E på undersiden av alle forsterkninger og tapes tett mot sidene av containeren med spesialtapen. Et annet alternativ er å legge Low-E rett på oversiden av gulvet, lekte opp med minst 11 x 36mm lekt og legge gulvspon oppå.

Stålbygg, Low-E trimmet, vanlig spesialtape

Enten du skal isolere et selvbærende stålbygg eller et fagverksbygg, nytt eller gammelt, er Low-E isolasjon et veldig godt alternativ. I mange tilfelle er det vanskelig å isolere et stålbygg med vanlig mineralull, 10 cm tykke plater krever mye jobb og materialer for å henge godt på vegg eller tak. I tillegg må det strekkes en plast fuktsperre. Sånn er det ikke med Low-E, som kan strekkes på innsiden av Z-riegler og søyler, og skrus fast med lekter og selvborrende farmer-skruer. Skjøter tapes med spesialtapen. Helt tett uten stor jobb, blankt, gode lysforhold, trekker ikke fukt, ingen vekt. Hallen fyrer du senere med infra-røde lamper.

Stålbygg (fagverksbygg)

Low-E er velegnet til isolasjon av stålbygg, se billedserie. På nye stålbygg monteres 4LFLT på utsiden av Z-riglene og fagverket før veggplatene skrus på. Low-E henges fra topp og ned til fundamentet. Skjøter tapes med vår spesialtape. På eksisterende bygg festes Low-E på innsiden av Z-riglene fra topp mot bunn an konstruksjonen, og festes så senere med tynne lekter og selvborende skruer (farmer-skruer).  Low-E strekkes også rundt fagverket for å hindre kondens og kuldebro. Skjøter tapes med vår spesialtape. Det samme gjøres i taket. Planlegges innervegger (type plater el likn) kan de monteres rett på listverket som holder Low-E på plass. Da har man luft på begge sider og optimal effekt av Low-E. Bruk gjerne sakselift for å kunne arbeide effektivt.

Rundbuehaller

Rundbuehaller er satt sammen med mange små bolter og mutter på innsiden.  Disse mutterne kan lett fjernes etter at hallen er montert for så å hekte Low-E fast ved å dytte bolten gjennom Low-E, legge på en stor galvanisert skive og til slutt settes mutteren tilbake på plass. Skjøter tapes med vår spesialtape. Vannrett eller loddrett montasje velger du etter hva du føler er mest praktisk. Sakselift er et godt verktøy.

Plasthaller

Innvendig isolasjon av plasthaller er relativt enkelt, strekk 4LFLT Low-E isolasjon opp på innersiden av stålskjelettet og legg lekter på innsiden mot varm side, disse stripses fast rundt stålrørene. Skjøter tapes med vår spesialtape.

Stall og fjøs

Det finnes mange gamle staller og fjøs i Norge, ofte trekkfulle og dårlig isolert. Ofte er det et problem at vannet fryser om vinteren. Dette kan effektivt utbedres ved å strekke 4LFLT Low-E på innsiden av vegger og tak. Folien stiftes opp med en vanlig stiftemaskin, og lektes fast med lekter. Low-E kan stå ubeskyttet eller den kan kles inn. Det er best effekt om det blir luft på minst en side av folien. Ofte er det nok med en lekt kalt 11 x 36 mm om veggene er strake, men er de gamle og vridd kan man med fordel lekte ut med for eksempel 23 mm. Low-E kan spyles med en vannslange om den blir full av spindelvev osv, men høytrykk er for sterkt.
Skjøter tapes med spesialtapen.

Referanseprosjekt container